Pchain

(PI)

$0.004860
     
(6.43%)

0.00000048 BTC
     
(2.03%)

Supply on Exchange 2.8% 57,825,713 PI
Circulating Supply 35.3% 742,285,995 PI
Total Supply 2,100,000,000 PI
Market Cap $3,631,234

Supply on Exchange Wallets

Exchange Token Balance Change Change Change
Bibox 4,314 PI 0 PI -267,587 PI -239,314 PI
Bittrex 34,765,227 PI -16,603 PI +43,752 PI -544,202 PI
Hotbit 2,128,395 PI +7,990 PI +75,766 PI +134,609 PI
IDEX 12,995,213 PI -5,233 PI +28,113 PI -116,733 PI
Upbit 7,932,565 PI 0 PI 0 PI 0 PI
Total 57,825,713 PI -13,846 PI -119,957 PI -765,641 PI
Attached Image:
your image