Odyssey

(OCN)

$0.000648
     
(19.13%)

0.00000009 BTC
     
(18.39%)

Supply on Exchange 75.1% 7,508,118,060 OCN
Circulating Supply 100.0% 10,000,000,000 OCN
Total Supply 10,000,000,000 OCN
Market Cap $6,507,662

Supply on Exchange Wallets

Exchange Token Balance Change % Change Change % Change Change % Change
Kucoin 536,160,533 OCN -5,509,326 OCN -1.0% -6,111,063 OCN -1.1% +13,339,618 OCN +2.6%
Huobi 2,206,837,872 OCN -9,476,090 OCN -0.4% +292,317,868 OCN +15.3% +299,876,946 OCN +15.7%
Bittrex 271,829,622 OCN -417,500 OCN -0.2% -7,216,371 OCN -2.6% -85,032,358 OCN -23.8%
Gate.io 4,249,344,975 OCN -85,243,513 OCN -2.0% -90,545,182 OCN -2.1% -59,944,800 OCN -1.4%
Upbit 243,945,057 OCN 0 OCN 0.0% 0 OCN 0.0% +68,100,556 OCN +38.7%
Total 7,508,118,060 OCN -100,646,429 OCN -1.3% +188,445,251 OCN +2.6% +236,339,962 OCN +3.3%
Attached Image:
your image